Ванаия

 Йодаев син и началник на Давидовите стражари. Много примери от неговата нечувана храброст се разказват в 2Цар. 8:18, 23:20-23. Той останал верен на Соломон, когато някои одобрявали исканията на Адония. Убил Йоав според заповедта на Соломон и станал началник на войската на негово място – 3Цар. 1:36, 2:29-35.