Варак

Синът Авиноамов от Кадис в земята на Нефталимовото племе – Съд. 5:12. Бог го повикал посредством пророчицата Девора, да освободи Израил от робството на Явин, Ханаанския цар. Като се уверил, че пророчицата ще го придружи, той събрал 10,000 мъже и ги завел на планината Тавор, може би с намерение да не срещне неприятелските 900 железни колесници – Съд. 4:3. Бог бил на страната на Израил в боя, който последвал и вдъхновил песента на Девора и Варак, възпяваща победата им – Съд. 5гл. Името на Варак е записано между великите герои на вярата в Евр. 11:32.