Варак

Синът Авиноамов от Кадис в земята на Нефталимовото племе – Съд. 5:12. Бог го повикал посредством пророчицата Девора, да освободи Израил от робството на Явин, Ханаанския цар. Като се уверил, че пророчицата ще го придружи, той събрал 10,000 мъже и ги завел на планината Тавор, може би с намерение да не срещне неприятелските 900 железни колесници – Съд. 4:3. Бог бил на страната на Израил в боя, който последвал и вдъхновил песента на Девора и Варак, възпяваща победата им – Съд. 5гл. Името на Варак е записано между великите герои на вярата в Евр. 11:32.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.