Варава

Прочут разбойник по времето на Христос, който бил в затвора и чакал смъртна присъда за престъпленията си. Римското правителство имало обичай, за да спечели евреите на своя страна да пуска един еврейски затворник, който те избирали, всяка година по времето на Пасхата. Пилат искал да пусне Исус, но евреите поискали Варава – Мт. 27:16:26.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.