Верникия

Най-голямата дъщеря на Ирод Агрипа I, и сестра на по-младия Агрипа – Д.А. 25:13,23, 26:30. Първоначално тя била омъжена за чичо си Ирод (Халкийския цар), но след смъртта му, за да избегне заслуженото подозрение за кръвосмешение с брат си Агрипа, станала жена на Полемон (Киликийския цар). След като бракът бил разтрогнат, тя се върнала при брат си, след което станала жена на Веспасиан, и след това на Тит.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.