Варсава

I. Йосиф Варсава с прякор Юст, е един от първите ученици на Исус Христос и вероятно един от седемдесетте. Той е един от кандидатите за апостолското място на Юда Искариотски – Д.А. 1гл.
II. Юда Варсава е “пророк”, и много полезен член на църквата в Ерусалим. Той е изпратен заедно със Сила да придружи Павел и Варнава в една важна работа до онези езичници в Сирия, които се били обърнали към Христа – Д.А. 15:22-33.