Варсава

I. Йосиф Варсава с прякор Юст, е един от първите ученици на Исус Христос и вероятно един от седемдесетте. Той е един от кандидатите за апостолското място на Юда Искариотски – Д.А. 1гл.
II. Юда Варсава е “пророк”, и много полезен член на църквата в Ерусалим. Той е изпратен заедно със Сила да придружи Павел и Варнава в една важна работа до онези езичници в Сирия, които се били обърнали към Христа – Д.А. 15:22-33.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.