Вартоломей

Един от 12те апостоли – Мт. 10:3; Мк. 3:18; Лк. 6:14; Д.А. 1:13. Той се споменава заедно с Филип и изглежда, че е същия човек, който Йоан нарича Натанаил – Йн. 1:45-51, и споменава заедно с другите апостоли – Йн. 21:2. Натанаил може да е първото му име, а Вартоломей т. е. син на Толомей, бащиното и най-известното му име. Виж Апостол и Натанаил.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.