Варварин

Гърците наричали варварски всеки друг народ, (независимо от неговата култура и богатство), който не бил гръцки. Поради това Павел поставя целия човешки род под имената “гърци и варвари” – Рим. 1:14. Лука нарича жителите на остров Малта “варвари” – Д.А. 28:2,4.