Ваурим

Град на Вениамин, близо до Ерусалим, на пътя за Йордан. Той се споменава много пъти в историята на Давид – 2Цар. 3:16, 16:5, 17:18.