Вделион

Обозначава благовония клей на едно дърво, което расте близо до Персийския залив. Той е прозрачен и горчив на вкус, много благоуханен когато гори. Но веществото наречено с това име, каквото и да е било, се споменава заедно със злато и със скъпоценни камъни. Понеже един клей не е толкова значителен дар на природата, за да заслужава да се споменава заедно със златото, или за да може да придаде на Евилатската земя особена знаменитост – Бит. 2:12; за това мнението на еврейските писатели не трябва да се отхвърля, защото тука трябва да се разбира бисери, от които големи количества се срещат по бреговете на Персийския залив в Индия, и които могат да се сравняват с манна, както в Чис. 11:7.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.