Веелсефон

Град в Египет, вероятно близо до днешния Суез. Местоположението му не е известно. Израилтяните разположили стан “срещу” и “пред” Веелсефон, преди да преминат през Червено море – Из. 14:2, 33:7.