Веелзевул

Началник на бесовете” – Мт. 12:24. Това име произлиза от Ваал-зевув (езически бог почитан от акаронците), чието име значи Господ на мухите. Работата му била да покровителствува своите поклонници от мъчението на комарите и на мухите, с които тази страна била изпълнена – 4Цар. 1:2,3,16. Веелзевул вероятно значи бог на сметта. Изглежда, че евреите са наричали с това име Сатана, понеже той е виновник за всичките скверности и гнусотии на идолопоклонството.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.