Веемот (речен кон)

Голямо земноводно животно, което се описва в Йов 40:15-24. Тълкувателите са съгласни, че то е речния кон, който се среща само в Нил и в другите големи Африкански реки. Това е едно твърде голямо, силно, и тежко животно, което живее във водата, но излиза по бреговете да се храни с трева, жито и клони от дърветата. Външността на речния кон, когато е на сушата, е много странна, понеже тялото му е твърде голямо и валчесто, главата му е извънредно голяма, а краката му са много къси. Дължината на мъжкия е около 17 крака, височината 7 крака и обема 15, главата около 4, устата му на широчина около 2 крака; цветът на кожата му е червеникава; ушите му са малки и островърхи; очите му малки и черни; устните му много дебели и широки; ноздрите му малки. Зъбите в устата му са наистина ужасяващи, когато го гледа човек, особено дългите зъби на долната му челюст, които са изкривени в полу-кръг. Те са толкова силни и здрави, че могат да произведат огън с огниво, и имат повече от 2 крака дължина, всеки от тях тежи повече от 2 оки. Другите му зъби са много по-малки. Опашката му е къса и дебела, цялото му тяло се защитава от една дебела и жилава кожа, която сабя или стрела не могат да пробият, и която е покрита с гъсти къси косми.