Веестера

Левитски град в Манасия зад Йордан – И.Н. 21:27. Той се нарича още Астарот – 1Лет. 6:71, и е може би съкращение на Вет-Астарот.