Веяло или Виятел

Инструмент, който се употребява за веене на жито. В Палестина се употребявали два вида веятели: имало е веятели, които се използвали само когато имало вятър, за да отвява житото; имало е и други, които са направени така, че сами да предизвикват вятър когато времето е тихо – Ис. 30:24. Както веялото отвява плявата от пшеницата, така и Христос (Върховният Съдия), ще раздели нечестивите от праведните – Ер. 15:7; Мт. 3:12. Виж Вършитба.