Веяло или Виятел

Инструмент, който се употребява за веене на жито. В Палестина се употребявали два вида веятели: имало е веятели, които се използвали само когато имало вятър, за да отвява житото; имало е и други, които са направени така, че сами да предизвикват вятър когато времето е тихо – Ис. 30:24. Както веялото отвява плявата от пшеницата, така и Христос (Върховният Съдия), ще раздели нечестивите от праведните – Ер. 15:7; Мт. 3:12. Виж Вършитба.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.