Велиал (недостойност)

На еврейски „син на Велиал“, се отнася за някой зъл и недостоен човек. Един, който е решил да не се подчинява на никой, бунтар, непокорен и необуздаем човек – Съд. 19:22; 1Цар. 2:12. В Новия Завет, с Велиал се обозначава силата на злото, или господаря на злото Сатана – 2Кор. 6:15.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.