Велиал (недостойност)

На еврейски „син на Велиал“, се отнася за някой зъл и недостоен човек. Един, който е решил да не се подчинява на никой, бунтар, непокорен и необуздаем човек – Съд. 19:22; 1Цар. 2:12. В Новия Завет, с Велиал се обозначава силата на злото, или господаря на злото Сатана – 2Кор. 6:15.