Вениамин

Най-малкият син на Яков и Рахил – Бит. 35:16-18. Рахил умряла веднага след раждането му, и в предсмъртния си час го нарекла Венони, (син на моята скръб), но Яков го наименувал Вениамин, (син на дясната ми ръка). Той бил голяма утеха за баща си, който виждал в него любимата си съпруга, а също така му напомнял и Йосиф, с изчезването на когото не можел да се примири. Поради това, едва бил убеден да пусне Вениамин, да отиде с братята си в Египет – Бит. 42, 43гл. Вениаминовото племе отначало било малко, и почти на изчезване в дните на съдиите – Съд. 20гл., но след това се увеличило много – 2Лет. 14:8, 17:17. То било храбро – Бит. 49:27, и се ползвало с благоволението на Бога: “Вениамин възлюбения от Господа, ще живее безопасно при него; Господ ще го закриля всеки ден, И той ще почива между рамената му.” – Вт. 33:12. Земята му достигала северните граници на Юда със Святия град. При бунта на 10те племена, Вениамин взел страната на Юда, и след това двете племена били винаги тясно свързани – 3Цар. 11:13, 12:20; Езд. 4:1, 10:9. Цар Саул и Апостол Павел са от Вениаминновото племе – Фил. 3:5.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.