Вено

I. В стари времена в Източните земи, е имало обичай на сватбата си младоженеца да дарява бащата на годеницата си с някакви дарове. Това е тъй нареченото вено. Даровете били по-големи, или по-малки според статуса и положението на семейството на момичето. Яков заплатил за жените си със слугуването си, като слугувал на баща им четиринадесет години – Бит. 29:18-27, 34:12; Из. 22:16,17; 1Цар. 18:25; Ос. 3:2.
II. Мерариев потомък – 1Лет. 24:27.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.