Верен

На много места в Библията прилагателното верен означава вярващ. Така например в Гал. 3:9 е писано, че вярващите ще се благословят заедно с Авраам, поради голямата му и твърда вяра в Бога. В Св. Писание това название се дава на истинските християни, за да покаже не само спасителната им вяра в Христос, но и християнския им характер – Д.А. 16:15; 1Пет. 5:12; 1Кор. 4:17; Еф. 6:21; Кол. 4:9.