Веротай

Сирийски град, завладян от Давид – 2Цар. 8:8; 1Лет. 18:8; Ез. 47:16. Смятан от някои за днешния Бейрут, но като оставим настрана сходството в името, останалите неща водят към едно място навътре в сушата, по-близо до Емат или Дамаск.