Веротай

Сирийски град, завладян от Давид – 2Цар. 8:8; 1Лет. 18:8; Ез. 47:16. Смятан от някои за днешния Бейрут, но като оставим настрана сходството в името, останалите неща водят към едно място навътре в сушата, по-близо до Емат или Дамаск.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.