Верзелай

I. Меолатянин от Симеоновото племе; баща на Адриил, който се оженил за Мерава (дъщеря на Саул) – 1Цар. 18:19; 2Цар. 21:8.
II. Възрастен и богат галаадец, приятел на Давид когато Давид бил на заточение, по време на въстанието на Авесалом. Той изпратил щедро храна, легла и други неща за войниците на царя – 2Цар. 17:27; 19:32. При завръщането на Давид, Верзелай го придружил до Йордан, но се отказал да отиде до Ерусалим поради напредналата си възраст, и да приеме почестите, които царят имал намерение да му поднесе. В предсмъртния си час, Давид заръчал на Соломон да покаже милост към потомството на Верзелай, и да го приеме като член на царското семейство – 3Цар. 2:7.
III. Свещеник, който се оженил за дъщерята на гореспоменатия – Езд. 2:61; Неем. 7:63.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.