Веселеил

Художник, надарен от Бога с особен талант, за да построи и украси скинията – Из. 31:2; 35:30.