Вет – акарем

Смята се, че това е планината, която се нарича Франк, между Текуе и Витлеем – Неем. 3:14; Ер. 6:1. Тя е един уединен хълм във вид на конус, върху който кръстоносците имали една голяма крепост.