Вет – акарем

Смята се, че това е планината, която се нарича Франк, между Текуе и Витлеем – Неем. 3:14; Ер. 6:1. Тя е един уединен хълм във вид на конус, върху който кръстоносците имали една голяма крепост.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.