Вет – арвел

Вероятно Арбела, сега Ирбид. Едно място с това име се е намирало на 25 мили на югоизток от Галилейското езеро. Друго едно е имало в Галилея, близо до Магдала. Тук е имало няколко големи, и почти недостъпни укрепени пещери, по стръмнините му – Ос. 10:14.