Вет – арвел

Вероятно Арбела, сега Ирбид. Едно място с това име се е намирало на 25 мили на югоизток от Галилейското езеро. Друго едно е имало в Галилея, близо до Магдала. Тук е имало няколко големи, и почти недостъпни укрепени пещери, по стръмнините му – Ос. 10:14.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.