Вет – фегор

Моавски град, в пределите предназначени за Рувимовите синовете, и който израилтяните превзели от аморейците – И.Н. 13:20. Той бил прочут с поклонението на Ваал – фегор. В близкият дол Мойсей дал за втори път закона на Израил, там бил и погребан – Вт. 4:44-46, 34:6.