Вет – фегор

Моавски град, в пределите предназначени за Рувимовите синовете, и който израилтяните превзели от аморейците – И.Н. 13:20. Той бил прочут с поклонението на Ваал – фегор. В близкият дол Мойсей дал за втори път закона на Израил, там бил и погребан – Вт. 4:44-46, 34:6.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.