Вет – хар

Намирал се в Дан, в близост до Масфа. Забележителен с поражението на филистимците, и с построяването на Евен – езер (един паметник) от Самуил – 1Цар. 7:11.