Ветагла

Град на Вениаминовото племе, на границата с Юда – И.Н. 15:6, 18:19,21. Един изследовател е определил мястото му на 3 мили от устието на река Йордан, на пътя за Ерихон. Тук е имало една добра дъбрава, напоявана от един сладък и бистър извор, който е най-добрия в долът на Йордан.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.