Ветах или Тивет

Град в Сирия – Сова, превзет от Давид – 2Цар. 8:8; 1Лет. 18:8, може би днешния Тайбе намиращ се между Халеб и Тадмор