Ветиесимот

Град на Рувимовото племе, превзет от моавците – Чис. 33:49; И.Н. 12:3, 13:20, но отново възвърнат от последните след плена – Ез. 25:9. Той се е намирал на изток, близо до устието на Йордан.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.