Ветиесимот

Град на Рувимовото племе, превзет от моавците – Чис. 33:49; И.Н. 12:3, 13:20, но отново възвърнат от последните след плена – Ез. 25:9. Той се е намирал на изток, близо до устието на Йордан.