Ветил (дом на Бога)

Името на един град на запад от Гай, върху границите на Ефремовото и Вениаминовото племена – Бит. 12:8, 28:10-22; на това място Яков сънувал достопаметния си сън. Той променил старото му име Луз с Ветил – Съд. 1:23. Тридесет години по-късно пак разпънал шатъра си там – Бит. 35:1-15. Ветил е пленен от Исус Навиев, и даден на Вениамин – И.Н. 12:9, 18:22. Ефремците обаче изгонили ханаанците – Съд. 1:22-26. Тук ковчега на завета, и вероятно скинията останали за дълъг период от време – Съд. 20:26; 1Цар. 10:3. Тук Самуил е имал съдилище, както още в Галгал и Масфа – 1Цар. 7:16. След Соломон там се установило едно грозно идолопоклонство, защото Еровоам го избрал като място за едно от златните телета – 3Цар. 12:29. Пророците изговорили послания против Ветил – 3Цар. 13:1,2; Ер. 48:13; Ам. 3:14, 7:10. Първото от тях било изпълнено от Йосия – 4Цар. 23:13, а другите в следващото опустошение на Ветил, където нищо не могло да се намери освен развалини. Неговото местоположение е на 12 мили от Ерусалим, по посока на Сихем, върху южната страна на един хълм, с един тесен и плодоносен дол на изток, и покрай общия път на запад. В подножието на хълма са останките на един широк каменен водоем от старите еврейски времена. Виж Витавен.