Ветнимра

Чис. 32:3,36; И.Н. 13:27, и Нимрим – Ис. 15:6; Ер. 48:34
Един град в Гад; на изток от Йордан, върху един канал, който стига близо до Рамот – галаад, към югозапад в тази река.