Веторон

Днес се нарича Бейрут; името на два съседни града в северозападния ъгъл на Вениамин, които се различават и до днес като Горен и Долен. Те са били върху два хълма, с долове от всяка страна: Долен Веторон се е разделял от Горен чрез един малък дол и чрез един каменист и необработен път водещ за хълма, върху който Горен Веторон е бил разположен. Последният е бил по-близо до Ерусалим, на около 12 мили; Двата града са били върху пътя водещ към приморието. По този път Исус Навиев прогонил аморейците – И.Н. 10:1-11, и от тук Павел минал през нощта на път за Антипатрида – Д.А. 23:31,32.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.