Ветсан

Повече известен под името Скитопол. Бил разположен на 2 мили западно от Йордан, на края на дола на Израел (една част от голямото поле Ездраелон), който се простирал от него до долът на Йордан в югоизточна посока. Ветсан е предназначен за Манасия, въпреки, че отведнъж не е подчинен – И.Н. 17:11,16; Съд. 1:27. Мъртвото тяло на Саул било окачено на стените му – 1Цар. 31:10,12; 2Цар. 21:12; 3Цар. 4:12. Сега мястото, където се е намирал този град се нарича Бейсан, и е около 24 мили на юг от Тивериадското езеро. Сегашното село има около 80 къщи, и жителите му живеят в бедност поради опустошенията на бедуините. Развалините на стария град обхващат голямо пространство покрай бреговете на рекичката, която тече около него, и към долът, те показват площта, на която е бил разположен около 3 мили в диаметър.