Ветсемес

Юдов град, даден на свещениците – И.Н. 21:16; 1Лет. 6:59; 1Цар. 6:15. Той се е намирал на 15 мили западно от Ерусалим, близо до границата с Дан и филистимците- И.Н. 15:10; 1Цар. 6:12. Изглежда, че Ерсемес е същия град – И.Н. 19:41. Известен е с едно сражение между Юда и Израил, в което Амасия е поразен – 4Цар. 14:12-14; със завръщането в него на ковчега от филистимците, и с наказанието на онези, които го осквернили – 1Цар. 6гл. Числата в 19 стих са сбъркани от някой старовременен писар, и може би поразените са само седемдесет мъже.
II. Прочут град в Египет – Ер. 43:13. Виж Илиопол