Ветсур

Град разположен в гористата страна на Юда, близо до Хеврон – И.Н. 15:58. Той бил укрепен от Ровоам – 2Лет. 11:7, и жителите му помогнали да се построи Ерусалим отново – Неем. 3:16. Историкът Йосиф го нарича една от най-силните крепости в Юдея.