Везек

Ханаански град, на който Адонивезек бил цар. Историята на превземането му от Юда е записана в Съд. 1:1-8. Тук Саул преброил войската си, преди да отиде да изпъди амонците, и да вдигне обсадата на Явис-галаад – 1Цар. 11:8.