Везек

Ханаански град, на който Адонивезек бил цар. Историята на превземането му от Юда е записана в Съд. 1:1-8. Тук Саул преброил войската си, преди да отиде да изпъди амонците, и да вдигне обсадата на Явис-галаад – 1Цар. 11:8.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.