Вярност

Верността е едно от непроменяемите качества на Йеова. Бог е верен на обещанието си, и това предизвиква упование и очакване в онези, които вярват на думите Му, а наказание за онези, които Го мразят – Вт. 7:9-10; Чис. 23:19; Пс. 89:33-34; Евр. 10:23.