Видение

Свръхестествени картини на различни предмети и обстоятелства пред ума на буден или заспал човек – Ис. 6гл.; Ез. 1гл.; Дан. 8гл.; Д.А. 26:13. Виж Сънища.