Вихрушки

Вихрушки са ставали и стават често в Аравийските пустини – Йов 37:9, 38:1; Н-м 1:3. Повечето пъти не били страшни – Ис. 17:13, но от време – навреме се появявали внезапно със голяма сила, и опустошавали всичко пред себе си: къщи и дървета не пречели на пътя им, заравяли живи пътниците под пясъчните стълбове, които те издигали и влачели, като морски вълни – Йов 1:19; Ис. 21:1. Внезапните и безкомпромисни Божии присъди се уподобяват на вихрушки – Пс. 58:9; Пр. 1:27; Ис. 66:15. Една от еврейските думи, които са преведени вихрушки, понякога означава силен и бурен вятър – Ер. 23:19, 30:23; Зах. 9:14. Виж Ветрове.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.