Вино

Понеже лозата е виреела много по Ханаанската земя и в други източни страни, в тях виното много се е употребявало за пиене, най-вече по пировете – Ест. 1:7, 5:6; Дан. 5:1-4; Йн. 2:3. Като едно от главните произведения на Святата Земя, то е служело за възлияния по време на богослуженията – Из. 29:40; Чис. 15:4-10, и се споменава между “първите плодове” – Вт. 18:4; то се е употребявало по време на празнуването на Пасха, и след това се използва от Исус и апостолите на Тайната вечеря – Мт. 26:27-29. Заедно с житото и елея, е означавало всяко привременно продоволствие – Пс. 4:7; Ос. 2:8; Й-л 2:19.

„Хелвонското вино“ се е произвеждало в околността на Дамаск, от където се е изпращало за Тир – Ез. 27:18. То е приличало на „Ливанското вино“, прочуто със своите качества и вкуса си – Ос. 14:7. Виж Хелвон.

Пиенето на вино, което довежда до напиване строго се осъжда от Божието слово, (виж Пиянство). Грях и срам са свързани с първото споменаване на виното в Библията, както и след това – Бит. 9:21, 19:31-36; 1Цар. 25:36-37; 2Цар. 13:28; 3Цар. 20:12-21; Ест. 1:10-11; Дан. 5:23; Отк. 17:2. То се описва като хитър присмивател – Пр. 20:1; причинител на бедствия – Пр. 23:29-35; на горести – Ис. 5:22; заблуждения – Ис. 28:1-7, и нечестива лудост – Ис. 5:11-12, 56:12; Ос. 4:11. В някои случаи пиенето на вино ясно се забранява – Лев. 10:9; Чис. 6:3, а в други то се споменава като отличителна черта на нечестивите – Й-л 3:3; Ам. 6:6. На много места в Св. Писание се казва да се пазим от него – 1Цар. 1:14; Пр. 23:31, 31:4-5; 1Тим. 3:3. Библията жестоко проклина онзи, който изкушава някой друг да пие вино – Ав. 2:15. Даниил и рихавците счели за добро да се въздържат от вино – Ер. 35:14; Дан. 1:8; мнението на апостол Павел за същото нещо се препоръча за всеобщо приемане – Рим. 14:21; 1Кор. 8:13.