Вирил

Името на един скъпоценен камък със зеленикав цвят, който се среща главно в Индия – Отк. 21:20.