Вирот (кладенци)

Вениаминов град, близо до Гаваон – И.Н. 9:17; 2Цар. 4:2-3. Той е известен сега под името Елбире (село от 700 жители), намиращо се върху един хълм, 7 мили на север от Ерусалим.