Вирот (кладенци)

Вениаминов град, близо до Гаваон – И.Н. 9:17; 2Цар. 4:2-3. Той е известен сега под името Елбире (село от 700 жители), намиращо се върху един хълм, 7 мили на север от Ерусалим.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.