Вирсавее (кладенец на клетвата)

Бит. 21:31, 26:31-33

Град на 28 мили югозападно от Хеврон, на южния край на Палестина. Дан е бил разположен на северния край, така, че изявлението „от Дан до Вирсавее“, обозначава цялата дължина на земята – Съд. 20:1. Във Вирсавее Авраам, Исаак и Яков са пребивавали често – Бит. 21:31, 22:19, 26:23, 28:10, 46:1. Градът, който след това бил издигнат на това място първо бил определен за Юда, а след това за Симеон – И.Н. 15:28, 19:2. Тук Самуил поставил синовете си като съдии – 1Цар. 8:2. Илия си починал тук на път за Хорив – 3Цар. 19:3. Този град е средище на идолопоклонството по времето на Озия – Ам. 5:5, 8:14. След плена той е населен отново от евреите – Неем. 11:27-30, и просъществува няколко века след идването на Христос. Изследователи са намерили местоположението му на границата на великата пустиня, на юг от Ханаан (развалините на един малък опустошен град), и два дълбоки каменни кладенеца с чиста вода, заобиколени от каменни корита, носещи белези за произход от древни времена.