Високи места

Хананейците, както и народите около тях, служели на небесните тела и на различни идоли по високите места (по планините и хълмовете). Израилтяните получили заповед от Бога да развалят високите идоложертвени места – Вт. 12:2, но те не само не изпълнили заповедта, но и използвали тези места първо за поклонение на Йеова – 1Цар. 9:12; 3Цар. 3:4, след това и на идолите – 3Цар. 11:7; 4Цар. 17:10-11. Също така построили храмове и жертвеници на високи места – 3Цар. 13:32; 4Цар. 17:29, и поставили свещеници – 3Цар. 12:32, 4Цар. 17:32. На всеки бог бил посветен определен хълм. За да отвикне юдеите от служението по високи места, Бог определил храма в Ерусалим за главно място на Богослужението.