Висон

От Из. 39:28, става ясно, че висона е изящно ленено платно. От висон е била направена дрехата, с която облекли Йосиф, когато станал Египетски везир (първия след Фараона) – Бит. 41:42. В Пр. 31:22, се споменава като материя на облеклото, което добродетелната жена носи, а в Отк. 19:8, преносно обозначава праведността на светиите.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.