Висон

От Из. 39:28, става ясно, че висона е изящно ленено платно. От висон е била направена дрехата, с която облекли Йосиф, когато станал Египетски везир (първия след Фараона) – Бит. 41:42. В Пр. 31:22, се споменава като материя на облеклото, което добродетелната жена носи, а в Отк. 19:8, преносно обозначава праведността на светиите.