Витания

Село върху източната стръмнина на Елеонската планина, около 2 мили на югоизток от Ерусалим, и на пътя за Ерихон. То е посещавано често от Христос – Мт. 21:17; Мк. 11:1,12; Лк. 19:29. Тук живеели Марта и Мария. Тук Лазар е възкресен от мъртвите – Йн. 11гл. Тук Мария помазала Господа – Йн. 12гл., и в компанията на учениците си, близо до това село, което той обичал се възнесъл на небето – Лк. 24:50. Сегашното му име Лазария, произлиза от Лазар.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.