Витавара (място за преход)

Град върху източния бряг на река Йордан, където Йоан кръщавал – Йн. 1:28. Той е бил може би същия Вет-вара – Съд. 7:24, но истинското му местоположение е неизвестно. Много от най-добрите гръцки ръкописи, и неотдавнашни издания споменават  вместо Витавара Витания, чието местоположение е също неизвестно.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.