Витавен

Място и пустиня, близо до Ветил на изток – И.Н. 7:2, 18:12; 1Цар. 13:5, 14:23. Понякога се употребява укорително за самия Ветил, след като били направени златни телета – Ос. 4:15, 10:4. Вет-ил значи домът на Бога, а Вет-авен – домът на греха, или на един идол.