Витесда (дом на милостта)

Името на една къпалня близо до храма в Ерусалим, с едно отворено здание до нея, за удобство на болните, които идвали да се лекуват от водата и – Йн. 5:2. Преданието поставя тази къпалня на мястото, на което сега се намира един голям пресъхнал водоем, покрай северната страна на отвореното място на храма. Някои обаче, считат за вероятно, че това е само една част от окопа, който е разделял планината Мория от близкия хълм на север. Те предполагат, че същинската Витесда е така наречения „източник на Девата“, в по-долната част на долът на Йосафат (850 крака южно от храма). Тази къпалня е много стара, и сигурно е черпила вода от старите водоеми под храма. Две стълби, от които едната с 16, а другата с 13 стъпала, и с един плосък покрив от 12 крака между тях, водят до къпалнята, тази последната е дълга 15 и 5 или 6 крака широка. От време на време водите и прииждали или намалявали, и се стичали чрез подземен канал към Силоамската къпалня. Смята се, че тя е „Царският водоем“ споменат в Неем. 2:14. Витесда, където и да е местоположението и, е изгубила изцелителната си сила, но източникът, който Христос е отворил за греха и смъртта, е близо за всички и винаги има изцелителна сила. Виж Силоам.