Витфагия (място на смокини)

Едно малко село на източната част на Елеонската планина, близо до Витания – Мт. 21:1; Мк. 11:1; Лк. 19:29.