Витфагия (място на смокини)

Едно малко село на източната част на Елеонската планина, близо до Витания – Мт. 21:1; Мк. 11:1; Лк. 19:29.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.