Витлеем

  1. Малък град, който станал известен с това, че Давид и Христос се родили в него. Той се намирал в пределите на Юдовото племе (6 мили югозападно от Ерусалим), и вероятно е приел името Витлеем, което значи Дом на хляба, поради плодородието на страните, които го заобикаляли. Поради това и старото му име било Ефрата (плодородно) – Бит. 48:7; Мих. 5:2. Той бил разположен на едно хубаво бърдо на 2,700 крака над морското равнище, и е имал един добър изглед от всички страни. Хълмовете около Витлеем са били добре обработени и покрити с лозя, със смокинени дървета и мигдали. Долините около него са давали изобилно жито. Той е укрепен от Ровоам – 2Лет. 11:6, но по принцип е бил едно незначително място – Мих. 5:1, и не се споменава от Исус Навин или от Неемия между Юдовите градове. За него се говори с уважение в историята на Вооз и Рут; той се слави като място на рождението на Давид и като негов град – 1Цар. 17:12,15, 20:6; 2Цар. 23:14-17, но най-много се счита за свят поради това, че Изкупителя се родил там. Над това чудесно място изгряла звездата, там източните мъдреци се поклонили на Царя на царете, и там Давид пасял стадото си и славел Бога, тук се чули и песните на ангелския хор при рождението на Спасителя – Лк. 2:8. Сега Витлеем се нарича Бейтлахм, и има около 3,000 жители, почти всичките християни. Половин миля на север е мястото където според общото мнение е гроба на Рахил – Бит. 35:16-20, и около 2 мили на югозапад са големите водохранилища, известни под името „Соломонови водоеми”.
  2. Малък град в наследието на Завулоновото племе – И.Н. 19:15; Съд. 12:10, сега едно незначително село на 6 мили западно от Назарет, което, както Витлеем Юдов, се нарича на арабски Бейтлахм.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.